Yhteyshenkilö

Kysyttävää? Täytä alla oleva lomake ja otamme sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista!

PLM Projektin läpivienti

Valitsemäsi ratkaisun tehokas käyttöönotto varmistaa, että sijoituksesi Symetrin ratkaisuihin maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Käyttöönottoratkaisumme perustuu Lean-ajatteluun, joten prosessin jokainen vaihe on suunniteltu tuottamaan lisäarvoa ja takaamaan saumattoman ja ongelmattoman käyttöönoton.

Projektin koosta riippuen käyttöönotto tapahtuu yhdessä tai useammassa vaiheessa. Isommissa projekteissa toteutus tehdään vaihettain. Haluamme myös varmistaa, että ensimmäistä vaihetta voidaan käyttää hyväksi mahdollisimman pian, jotta sijoitus alkaa tuottaa voittoa. Projektimallimme on kehitetty Agile-mallin mukaan, perustuen jatkuviin projektikokouksiin, joissa on ennalta suunniteltu asialista ja selvä tavoite.

Ratkaisun suunnittelu ja toimeenpano perustuvat tyypillisesti prototyyppeihin ja tehtäviin, jotka tukevat ratkaisun toimitusta. Näitä ovat mm. asiakaskohtaisesti koottu käyttäjämateriaali ja olemassa olevan tiedon tuonnin valmistelu tiedonhallinnan projekteissa. Tavallisesti ratkaisu on valmis käyttöönottoon muutaman prototyyppikierroksen jälkeen. Varmistuksen ja käyttäjäkoulutuksen jälkeen ratkaisu on valmis käytettäväksi tuotantoympäristössä. Toimeenpanoa seuraa aktiivinen tukivaihe, jonka aikana projekti tarvittaessa viedään sen uuteen vaiheeseen.

 

1. Valmistelu

Liiketoiminta-analyysi Analyysin tekeminen tapahtuu workshopin kautta, jossa yrityksen liiketoiminnan prosessit ja toiminnot arvioidaan yksityiskohtaisesti. Sen pohjalta laadimme konkreettisen ehdotuksen siitä, miten toimintaa olisi mahdollista kehittää ja parantaa Symetrin tarjoamilla tehokkailla, suunnittelun optimointiin ja tiedonhallintaan kehitetyillä ratkaisuilla.

 

2. Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa analysoimme yksityiskohtaisesti, miten hyvin ratkaisumme vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Hankesuunnittelu on välttämätön työvaihe, joka määrittelee projektin laajuuden ja jonka pohjalta palveluillemme määritetään kiinteä hinta. 

Hankesuunnittelu on käytännöllinen tapa varmistaa ehdotetun ratkaisun ja asiakkaan uniikkien tarpeiden yhteensopivuus. Selvitys johtaa projektisunnitelmaan sekä tarkkaan arvioon työmäärästä, joka vaaditaan ratkaisun toimeenpanoon.

Selvityksen aikana analysoimme asiakkaan vaatimukset, teemme suunnitelmat vaatimusten saavuttamiseksi ja rakennamme ratkaisua kohti näitä asiakaskohtaisia vaatimuksia. Hankesuunnittelu sisältää seuraavat päävaiheet:

  • Käsitteellinen analyysi
  • Perehdytys ratkaisun toiminnallisuuteen
  • Malli soveltuvuusanalyysista
  • Olemassaolevan datan analysointi
  • Työmäärän arviointi
  • Vaiheisiin jaettu projektisuunnitelma

 Lopputuloksena asiakas saa vaiheisiin jaetun suunnitelman ja tarkan arvion työmääristä lopputuloksen saavuttamiseksi.

 

3. Käyttöönotto

Tehokas käyttöönotto varmistaa, että sijoituksesi Symetrin ratkaisuihin maksaa itsensä nopeasti takaisin. Käyttöönottoratkaisumme perustuu Lean-ajatteluun. Nopean tuoton varmistamiseksi suuremmat projektit otetaan käyttöön kahdessa tai useammassa vaiheessa.

 

4. Järjestelmäintegraatio

Ratkaisumme ovat sujuvasti integroitavissa asiakkaiden tietoteknisiin ympäristöihin. Tyypillisimpiä ovat suunnitteluohjelmiston ja toiminnonohjausjärjestelmän väliset integraatiot. SOVELIA ® PLM -ratkaisumme on integroitavissa vaivattomasti seuraaviin CAD-järjestelmiin: Autodeskin valmistavan teollisuuden ratkaisut, SolidWorks, Creo, ePlan ja E3 Systems. Kaikki ratkaisumme voidaan integroida Microsoft Office -ohjelmistoihin.

 

Ota ystävällisesti meihin yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja. 

Let Your Ideas Shape the Future!

Marko Aivio,
Marko Aivio Sähköpostimarko.aivio@symetri.com Puhelin+358 400 439 703
Markku Koistinen,
Markku Koistinen Sähköpostimarkku.koistinen@symetri.com Puhelin+358 400 461 153
Michael Nyman,
Michael Nyman Sähköpostimichael.nyman@symetri.com Puhelin+358 40 7577 219
Mikko Viertola, Director MFG Business Unit
Mikko Viertola Director MFG Business Unit Sähköpostimikko.viertola@symetri.com Puhelin+35 85 04 69 00 10