Yhteyshenkilö

Kysyttävää? Täytä alla oleva lomake ja otamme sinuun yhteyttä niin pian kuin mahdollista!

Tai soita meille

Jyrki Petsalo,
Jyrki Petsalo Sähköpostijyrki.petsalo@symetri.com Puhelin+35 84 08 65 64 44
Timo Väyrynen,
Timo Väyrynen Sähköpostitimo.vayrynen@symetri.com Puhelin+358 40 540 8606
Roope Syvälahti,
Roope Syvälahti Sähköpostiroope.syvalahti@symetri.com Puhelin+358 40 6858 877
Not found image

syyskuu 2017 - BIM - Building Information Management

Miksi tietomallinnus?

Ennen kuin pohdimme tietomallintamisen hyödyllisyyttä ja etuja, haluamme esitellä lyhyesti kehityssuuntauksen, josta rakennus- ja kiinteistöalalla ollaan harvinaisen yksimielisiä.

Kaupungistuminen on merkittävimpiä tulevaisuuden haasteitamme. Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) vuonna 2016 julkaisemassa raportissa Shaping the Future of Construction A Breakthrough in Mindset and Technology maailman todetaan muuttuvan ennennäkemättömän nopeasti. Yksi globaaleista megatrendeistä on voimakas kaupungistuminen, jonka myötä suurkaupunkien väkiluku kohoaa 200 000 henkilön päivävauhtia. Siksi kaupunkeihin tarvitaan jatkuvasti lisää järkevähintaisia asuntoja, tehokkaita liikenneyhteyksiä ja toimivaa infrastruktuuria.

Rakennus- ja kiinteistöalalle tämä merkitsee uusia haasteita. Rakentamisen kustannuksia pitäisi pienentää, materiaalien kierrättämistä tehostaa ja rakennusten ympäristötehokkuutta parantaa.

Viimeisten vuosikymmenien aikana monilla teollisuudenaloilla on toteutettu valtavia muutoksia, jotka ovat johtaneet merkittäviin innovaatioihin niin prosessien kuin tuotteidenkin osalta. Rakennus- ja kiinteistöalalla uuden tekniikan mahdollisuuksiin on suhtauduttu varauksella, mikä on jarruttanut kehitystä. Myös alan pirstaleisuus, alihankkijoiden ja urakoitsijoiden puutteellinen yhteistyö, asiantuntevan henkilöstön puute ja osaamisen riittämätön siirto projektien välillä ovat hankaloittaneet tilannetta.

Näiden haasteiden ratkaisemisessa tietomallinnus voi olla keskeisessä roolissa. Tässä muutama esimerkki:

 

 1. Arvokas tieto
  Selvitäkseen tulevista haasteita rakennusalan on muututtava nopeammin. Mitä keinoja on käytettävissä?

  Suunnittelunvaiheessa tietomallissa luodaan usein suuria määriä älykästä informaatiota, joka ei kuitenkaan siirry seuraavaan vaiheeseen. Näin menetetään arvokasta tietopääomaa. Tehokkaan ja aukottoman tiedonsiirron takaamiseksi rakennusliikkeellä on oltava tarvittavat tekniset järjestelmät rakennukseen liittyvän informaation käsittelyyn. Kiinteistönhallinnan toimijoilta puolestaan edellytetään selkeitä vaatimuksia siitä, millaista tietoa tarvitaan ja milloin. Asianmukaiset tekniset järjestelmät, joilla tietomallin tietoa voidaan hyödyntää ja muokata, ovat myös kiinteistönhallinnassa avainasemassa.

  Vielä ei tiedetä, millaista tietoa viiden tai kymmenen vuoden päästä tarvitaan. Siksi tietomallin tulee sisältää runsaasti erilaista informaatiota.

 

 1. Teknologia
  Haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan modernia teknologiaa. On investoitava työkaluihin, joilla tietoa voidaan luoda, tarkastella, tulkita ja käsitellä tehokkaasti.

  Nykypäivän modernit järjestelmät mahdollistavat tietomallipohjaisen tiedon käsittelyn rakennusprosessin eri vaiheissa kaavoituksesta ja luonnostelusta suunnitteluun, tarkistuksiin, hankintoihin ja kiinteistönhoitoon.

 

 1. Vaihtoehtojen monipuolinen testaaminen
  Moderni teknologia mahdollistaa erilaisten vaihtoehtoisten ratkaisujen sujuvan testauksen ennen rakentamista. Voimme simuloida esimerkiksi ihmisten kulkureittejä, pilvenpiirtäjään kohdistuvia tuulikuormia sekä rakennuksen energiankulutusta ja muita ympäristövaikutuksia.

 

Älykkäiden pilviratkaisujen tarjoaman rajoittamattoman tietojenkäsittelykapasiteetin ansiosta testaaminen pystytään toteuttamaan kohtuullisin kustannuksin.

Yhteyshenkilö

Jyrki Petsalo,
Jyrki Petsalo Sähköpostijyrki.petsalo@symetri.com Puhelin+35 84 08 65 64 44
Timo Väyrynen,
Timo Väyrynen Sähköpostitimo.vayrynen@symetri.com Puhelin+358 40 540 8606
Roope Syvälahti,
Roope Syvälahti Sähköpostiroope.syvalahti@symetri.com Puhelin+358 40 6858 877